Text link

Xin chào,

Bạn muốn liên kết website với tôi, hãy làm điều sau.

Coppy đoạn code này, dán vào nơi bạn để text link, mình yêu cầu đoạn code này được hiển thị trên mọi trang, ngay cả trên thiết bị di động.


<a href="http://www.tranducit.com" title="TranDucIT.Com" target="_blank" rel="dofollow">TranDucIT Blogger</a>


Một số yêu cầu nhỏ:
- Mình sẽ giới hạn số lượng text link nên sẽ ưu tiên website nào có chủ đề về công nghệ thông tin.
- Không text link với web xxx, 18+, lưu hành văn hóa, văn phẩm không đúng với thuần phong mỹ tục hoặc mang tính chất đả kích, phản động, chống phá nhà nước.
- Bạn hãy đặt liên kết tới blog này trước, sau đó mình sẽ check và đặt text link lại.

Hãy comment theo mẫu liên kết sau:

Tiêu đề website:      ...................................

Tên miền website:   ...................................

Nội dung website:   ...................................
Admin: TranDuc

Text link Text link Reviewed by TranDuc on tháng 3 26, 2017 Rating: 5

Tiêu đề