Mô hình MVC là gì?


Mô hình MVC là gì?

MVC là viết tắt của Modal, View Controller trong đó:
  • Model: cấu trúc dữ liệu theo cách tin cậy và chuẩn bị dữ liệu theo lệnh của controller
  • View: Hiển thị dữ liệu cho người dùng theo cách dễ hiểu dựa trên hành động của người dùng.
  • Controller: Nhận lệnh từ người dùng, gửi lệnh đến cho Model để cập nhập dữ liệu, truyền lệnh đến View để cập nhập giao diện hiển thị.
Mô hình MVC
Mô hình MVC

Cách hoạt động:


Khi có một yêu cầu từ phía client gửi đến server, Bộ phận controller có nhiệm vụ nhận yêu cầu, xử lý yêu cầu đó. Và nếu cần, nó sẽ gọi đến phần model, vốn là bộ phần làm việc với Database..
Sau khi xử lý xong, toàn bộ kết quả được đẩy về phần View. Tại View, sẽ gen ra mã Html tạo nên giao diện, và trả toàn bộ html về trình duyệt để hiển thị.

Ưu diểm MVC

Thể hiện tính chuyên nghiệp trong lập trình, phân tích thiết kế. Do được chia thành các thành phần độc lập nên giúp phát triển ứng dụng nhanh, đơn giản, dễ nâng cấp, bảo trì..

Nhược điểm MVC

Đối với dự án nhỏ việc áp dụng mô hình MVC gây cồng kềnh, tốn thời gian trong quá trình phát triển. Tốn thời gian trung chuyển dữ liệu của các thành phần.

Kết luận

Việc áp dụng mô hình MVC vào lập trình là cần thiết, nó giúp cải thiện tính logic của chương trình, tăng tốc độ khi làm việc với nhóm.

Mô hình MVC là gì? Mô hình MVC là gì? Reviewed by TranDuc on tháng 4 01, 2017 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Tiêu đề