PHP là gì?


PHP  (Hypertext Preprocessor) là một ngôn ngữ kịch bản hay một loại mã lệnh, đây là ngôn ngữ thuộc về phần BackEnd nên chủ yếu được dùng để phát triển các ứng dụng viết cho máy chủ, mã nguồn mở, dùng cho mục đích tổng quát.
PHP thích hợp với web và có thể nhúng vào các trang HTML một cách dễ dàng.
Phiên bản mới nhất tính tới thời điểm hiện tại là PHP 7.

Ưu điểm:

Được tối ưu hóa cho các ứng dụng web, tốc độ nhanh, nhỏ gọn.
Dễ học và thời gian xây dựng sản phẩm tương đối ngắn hơn so với các ngôn ngữ khác .

Cú pháp:

PHP được viết trong cặp thẻ <?php ... ?>.
Ví dụ: Xuất câu chào " Hello World! " với PHP.
echo "Hello World!";
Kết quả: Hello World!


Tác giả: TranDuc
PHP là gì? PHP là gì? Reviewed by TranDuc on tháng 3 24, 2017 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Tiêu đề