Front End, Back End, Full Stack Developer là gì?

Nếu bạn là một lập trình viên, một nhà phát triển thì chắc hẳn đã từng nghe đến những cụm từ như Front End, Back End hay Full Stack Developer, Vậy chúng là gì, mình sẽ nói ngay sau đây.Front End
Đây là phần tương tác với người dùng. Tất cả mọi thứ bạn thấy trên trang web hay trong chính bài viết này thì đó là Front End, nó được thể hiện qua màu sắc, font chữ, kiểu chữ cho tới các thành phần bố cục tạo lên trang web đó, là một sự kết hợp giữa HTML, CSS, Javascript được điều khiển và hiển thị bởi trình duyệt của bạn.
Một lập trình viên front-end là người chịu trách nhiệm thiết kế nội thất của ngôi nhà đã được xây dựng bởi một lập trình viên back-end
Hiện tại có các Frame Work hỗ trợ cho việc tạo hình Front End như Bootstraps, Materializecss, 960 Grid System...

Back End
Một trang web động, muốn chạy được thì bắt buộc là phải có phần back end.
Back End bao gồm một máy chủ, một ứng dụng, và một cơ sở dữ liệu. Một lập trình viên back-end xây dựng và duy trì công nghệ mà sức mạnh của những thành phần đó, cho phép phần giao diện người dùng của trang web có thể tồn tại được.
Các ngôn ngữ được sử dụng cho Back End như: PHP, Ruby, Python, Java, .Net.... và các công cụ như MySQL, Oracle, và SQL Server để tìm kiếm, lưu trữ, hoặc thay đổi dữ liệu và phục vụ trở lại tới người dùng trong phần Front-end.
Cũng như Front End, Back End có các Frame Work hỗ trợ như: Laravel, Codeigniter, Symfony...

Full Stack
Full Stack = Back End + Front End.
Thường thì không có một sự phân biệt rõ ràng trắng đen giữa phát triển front endback end. "Các lập trình viên front end thường cần phải tìm hiểu thêm những kỹ năng back end, và ngược lại, đặc biệt là trong giai đoạn kinh tế hiện nay," Matranga nói. "Các lập trình viên cần phải có nhiều kỹ năng khác nhau và có kiến thức tổng hợp."
Lập trình viên full stack là những người đa năng.
Khái niệm lập trình viên full stack là vai trò đã được phổ biến cách đây 4 năm bởi bộ phận kỹ thuật của Facebook. Ý tưởng là một lập trình viên full stack có thể làm việc liên chức năng trên "stack" công nghệ, tức là cả front end lẫn back end. 

Tài liệu tham khảo một số trên internet.
Tác giả: TranDuc
Front End, Back End, Full Stack Developer là gì? Front End, Back End, Full Stack Developer là gì? Reviewed by TranDuc on tháng 3 24, 2017 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Tiêu đề